Utbildning till hovslagare

Att arbeta som hovslagare är ett spännande jobb där man kommer nära djuret. Förutom kunskaper i att bedöma hur hoven ser ut och vad den behöver för typ av verkning, samt praktiskt kunna anpassa och sko hästen behöver hovslagaren även kunna läsa av hästens beteende och ha kännedom om hästens biologi. För att lära dig samtliga delar behöver du gå en utbildning som förbereder dig på yrket och som lär dig både de praktiska och teoretiska inslagen av arbetet. Utbildningen är CSN-berättigande och är en yrkesutbildning med en stor mängd praktik där eleven får följa en yrkesverksam hovslagare och få inblick i yrkets vardag.

Hovslagare är ett yrke med mycket långa traditioner och dagens utbildningar syftar till att skydda hoven och lära eleven de fyra egenskaper som hoven har. Den ska vara stötdämpande, vara ett halkskydd, bära hästens och ryttarens vikt samt tåla nötning. Hästen skos för att skydda den arbetande hästens hovar och för att hästen inte ska få ont. Om en oskodd häst rids eller körs på hårda underlag som asfalt eller grus finns risk att hoven slits ner och det kan orsaka stor smärta för hästen. En häst bör skos omkring var sjätte till var åttonde vecka, vilket gör att du har många återkommande kunder.

Hovslagare är ett framtidsyrke med lång tradition

Hovslagare – lön och utbildningsorter

En grundutbildning till hovslagare ges på flera platser i Sverige, bland annat på Strömsholm, Flyinge och Wången. Utbildningen är på 80 veckor, 400 yrkeshögskolepoäng och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Efter utbildningen ska eleven bland annat kunna starta och driva ett eget företag inom hovslagarbranschen. När grundutbildningen är gjord har du möjlighet att söka en vidareutbildning som anordnas av Jordbruksverket och därmed bli godkänd inom yrket – det är dock tillåtet att arbeta i yrket även efter grundutbildningen. Lönen varierar men ligger någonstans mellan 25 000 kr och 30 000 kr i månaden för en heltidstjänst. Framtiden ser ljus ut för de som väljer denna yrkesbana.