Vårda hästen

Hästen är ett krävande djur vad gäller skötsel och vård. Du som funderar på att köpa en häst bör ha en hel del förkunskaper. Den dagliga vården av hästen kommer att ta en hel del av din tid och därför måste du vara beredd att offra både tid och pengar. Ditt köp bör vara noga planerat och väl genomtänkt. Du kommer att ha ansvar för hästens välbefinnande varje dag, året runt. Du måste också vara beredd på att det kan hända något oförutsett och att det kan komma att behövas specialistvård som kostar en hel del pengar. Driftskostnaderna för en häst kan många gånger överstiga inköpspriset.

Att göra en daglig hälsokontroll av hästen är viktigt för att i god tid hinna upptäcka om något inte står rätt till. Detta ska man göra till en rutin och lämpligt kan vara att göra det i samband med ridning, skötsel eller fodring. Förändringar i temperamentet brukar vara ett av de första och vanligaste tecknet på att din häst inte mår bra. Visitering är en annan viktig kontroll som ska göras varje dag. Detta görs vid rengöring eller ryktning av din häst och består av kontroll av muskler, hud och leder. Aptit och avföring ska man alltid ha koll på. Det görs lämpligen vid varje stallrond morgon och kväll.

Hästen ska vårdas och skyddas mot lidande

Hästen ska alltid behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Om din häst blir sjuk ska den snarast ha nödvändig vård. Hovarna ska inspekteras regelbundet och om din häst är ömfotad ska hovarna skyddas med skor. Detta ska göras av en kunnig hovslagare. Om sommaren bör du se till att din häst inte utsätts för allvarliga insektsbett. Hästens beteende får aldrig styras med utrustning som framkallar elektriska stötar. Hästar har stort behov av social kontakt och helst vill den umgås med andra hästar. Om du vårdar din häst väl kommer du att få mångfalt tillbaka. Forskning visar att umgänge med djur får oss att må bra både psykiskt och socialt.

Hästen ska skötas och vårdas varje dag