BK Hovslageri och Smide

BK Hovslageri och Smide drivs av Bengt-Olof Karlsson och ligger utanför Nyköping. Bengt-Olof, eller Becke som han kallas för, är en utbildad och godkänd hovslagare med examen från Jordbruksverkets fortsättningsutbildning. Förutom att arbeta med hästar äger han, tillsammans med sin sambo, en gård med islandshästar. BK Hovslageri verkar i hela Södermanland, södra Mälardalen och södra Stockholm och innehar F-skattesedel. Som medlem i Svenska hovslagarföreningen är Bengt-Olof Karlssons företag ansvarsförsäkrat och du kan med trygghet lämna dina hästar i hans händer. Att arbeta som hovslagare är ett mycket intressant och givande yrke där man behöver kunna läsa av djuret för att ett samspel ska uppstå.

BK Hovslageri kommer hem till dig och dina hästar för att sko. För att underlätta arbetet får du gärna förbereda innan hovslagarens ankomst genom att ta in hästen, se till att den är ren och torr och att hovarna är rengjorda och kratsade. Upplys dessutom ifall hästen har några dåliga vanor och ordna en lämplig plats för skoning, vilket bland annat innebär att platsen ska ha bra belysning. Dessutom ska arbetsplatsen vara fri från drag, ge möjlighet till handtvätt efter utfört arbete och ha ett 220 V uttag. Med dessa enkla förberedelser går skoningen både snabbare och lättare samt underlättar för hovslagaren att göra ett bra jobb.

BK Hovslageri vårdar hovar och skor om hästen

BK Hovslageri för hästens bästa

BK Hovslageri skor alla typer av hästar och har även möjlighet att varmsko din häst. En hovslagare vårdar hästens hovar och ser till att de fortsätter vara i gott skick. I arbetsuppgifterna ingår det att dra bort gamla sömmar och hästskor, avverka, omforma och anpassa nya skor, samt påslagning av hästens nys skor. Det är viktigt att hovarna är i bra skick för att undvika att hästen får skador, så en hovslagare bör se om din häst var sjätte till åttonde vecka. Utan bra skor riskerar hästen att hovarna slits ner och belastas fel. Slitaget ökar betydligt om du rider eller kör på grus eller asfalt.